Våra projekt startar oftast med att vi tar ett snabbt fingeravtryck av verksamheten. Vi pratar med ägare, ledning, anställda och kunder sen föreslår vi ett koncept. Gillar ni vårt förslag om vilka åtgärder som skall genomföras så kavlar vi gärna upp ärmarna och deltar aktivt i om/upp byggnaden av verksamheten. Här skiljer vi oss från många andra management konsulter, vi är verkligen med och genomför förändringarna hos våra kunder.Genom att förstå vad som är viktigt och i dagliga situationer och kunna prioritera så når vi snabbt resultat och ett sunt beteende byggs upp som sedan sitter kvar i företaget (även efter att vi lämnat er). Vi säljer vårt hjärta och vår hjärna, därav namnet Brain & HeartTek

Har ni redan ett fungerande företag så hjälper vi er gärna att flytta från Best Practice till Next Practice och hur ni ser till att era kunder upplever att de får mer än de förväntar sig, eller ibland bättre - något helt annat än de förväntade sig. Dagens klimat gör att levererar man precis det kunderna vill ha och förväntar sig så sticker man absolut inte ut, ändra på det och i en positiv riktning

Några kunder använder oss som speaking partner och använder våra erfarenheter men oftast är vi ute vid fronten och ser till att försäljning sker. Inne idag är hållbar affärsutveckling vilket både är kul och vettigt.

Det finns tre vanliga behov/ingångar för oss:

1. Verksamheten går bra men man vill göra nya saker, utveckla verksamheten utan att störa det som rullar - Vi bygger dotterbolag, nya affärsområden, divisioner som adresserar det nya men som även knyter ihop det med den verksamhet som finns så att de på sikt drar varandra

2. Företaget går dåligt, dålig lönsamhet och dålig stämning - Vi hjälper er hitta tillbaka, inte bara att bli sunda och lönsamma utan även att ligga i ett vinnarspår

3. Genom uppköp och liknande har många företag ett skal men många olika verksamheter som inte drar varandra och ofta inte samverkar speciellt bra - Vi börjar beta i detta och hittar en väg där verksamheterna börjar jobba ihop och hitta synergier så att den initiala tanken verkligen kan genomföras

Givetvis finns andra behov vi löser. Det finns flera exempel på modeller vi byggt och implementerat för försäljning, kundvård, eftermarknad mm. Ibland används vi som bollplank, coacher eller rena resurser som "Hyr en chef" ( Rent a boss ) under en begränsad tid vid t.ex. sjukdomar, skador, föräldraledighet och oväntade avhopp.

Att fråga oss kostar inget