Vi har under årens lopp genomfört många projekt. Varje projekt är unikt, här kommer en kort beskrivning utav ett genomfört projekt. Vi har fler dokumenterade så säg till om du önskar dem.

EMC lanserade en ny produkt till en för dem ny kundgrupp. Detta gjordes i Norden som testmarknad innan resten av världen. Vi hjälpte Sverige att komma igång, positionera produkten, hitta nya och innovativa kanaler och genomföra affärer. Vi skapade en strategi som vi genomförde, vi skaffade oss många värdefulla erfarenheter, började bygga en kanal och genomförde initiala affärer så att dessa erfarenheter kunde användas vid den globala lanseringen.

Detta var ett exempel där produkt, strategi och kanal var huvuddelarna. Ibland är det tjänst, organisation, marknadsföring och team med. Ofta är ny faktorn med och alltid är det försäljning som driver projekten.